Snellmanin Sikaseminaari Seinäjoella 13.2.2019

Miten tunnistan hyvän sian ja mitä haluamme kertoa kuluttajille hyvästä siasta?Snellmanin MP Kenttäpäällikkö Martti Hassila puhui Sikaseminaarissa keskiviikkona siitä, mitä hyvä sika tarkoittaa tuotantoketjussa. Mistä tiedän, että myymäni sika on hyvä? Ainakin siitä, että asiakas on tyytyväinen siihen. Mitään ei voida ohittaa, hän totesi. Ollaan tekemisessä biologisen aineiston kanssa. Jokainen sika on yksilö, joka reagoi ympäristöön ja hoitoon. Sika oppii ja sen kokemushistoria vaikuttaa siihen, miten se reagoi eri tilanteissa.
Hyvä sika on terve, sen rakenne kunnossa, se syö ja käyttäytyy hyvin ja luokittuu hyvin. Pitää aina tähdätä mahdollisimman tasaiseen ryhmään, jossa painohajonta on maltillinen. Tuotantoketjussa hyvä sika on kaikkien ketjun toimijoiden etu.MP-tuotannonohjaaja Laura Ehlers avasi hylkäysten tilastoja, mitä ne kertovat sian hyvyydestä. Anelmasta löytyy hylkäyksistä yhteenveto ja seurantaraportti, jota päivitetään joka kuukauden alussa. Eläinlääkärin kanssa voi terveydenhuoltokäynnin yhteydessä käydä läpi hylkäystiedot myös Sikavasta. Ne täydentävät hyvin Anelman hylkäysraporttien tietoja.

Tilastoja tarkasteltaessa huomaa, että hyvä hoito ja hyvä rehustus vaikuttavat myönteisesti hylkäyksiin. Näin todettiin myös hollantilaisessa tutkimuksessa, jossa yhdistettiin teurassikojen alhaiset hylkäykset päiväkasvuun. Kun sika on voinut hyvin ja saanut hoitoa tarvittaessa, hylkäyksiä on myös vähemmän.

Snellmanin Lihanjalostuksen viestintä- ja markkinointijohtaja Tommi Fors puhui aiheesta, mitä haluamme kertoa kuluttajalle hyvästä siasta. Siasta kerrotaan mm. tuotteiden, kotimaisuuden ja tuotantotapojen kautta, hän totesi. Talven uutuustuote Kunnon pekoni on saanut reilusti näkyvyyttä sekä mainonnassa että mediassa. Paljon positiivista palautetta on myös tullut. Erityisesti pekonin alkuperä, että sitä valmistetaan Suomessa suomalaisesta lihasta, herättää myönteisiä tunteita. Nyt pitää vain pystyä tyydyttämään suurta kysyntää, ja tuotantomääriä on alettu nostamaan reilusti.
Suomalaisuus saa lisää näkyvyyttä, kun suomalaisen lihan etuihin keskittyvä kampanja lähtee liikkeelle. Kampanjassa kerrotaan ainutlaatuisesta suomalaisuudesta ja nostetaan tietoisuutta siitä, että suomalainen liha ei ole itsestäänselvyys, vaan riippuu meidän valinnoistamme. Jos liha on halpaa, joku osa ketjussa on siitä maksanut.
Tavoitteenamme on tuottaa kuluttajille lisäarvoa, josta ollaan valmiita maksamaan, Tommi sanoi, ja alkutuotanto on tulossa vahvasti osaksi markkinointia. Eläinten hyvinvointi on yksi tärkeä, vaikuttava asia. Esimerkiksi vapaaporsitus antaa hyvän mahdollisuuden erottautua Suomessakin, mutta millä tavalla sitä viestitetään, on vielä työpöydällä.
Tuottajilta tuli kommentti, että kuluttajat eivät aina tunnista joutsenmerkkiä eikä muita suomalaisuuden merkkejä. Olisi parempaa, jos muissakin tuotteissa olisi sama merkintä kuin uudessa pekonissa, eli “Suomessa tehty suomalaisesta lihasta”. Myös mahdollisuus seurata tuottajien arkea netissä kiinnostaa, sekä tuottajia että Snellmanin porukkaa.


Iltapäivällä Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs kertoi jalostuksen uudistumisprosessista, jalostusjohtaja Timo Serenius (Seredat Oy) karjujen tarjonnasta ja siementen tuotannosta ja kehityspäällikkö Kirsi Partanen tilatason toteutuksesta eli emakoiden uudistamisesta.

Lisäksi Sari Hintikka Sikavasta piti puheenvuoron sikojen hyvinvoinnista, Marjut Suokanto Hankkijalta hyvän ruokinnan varmistamisesta ja Nordean Timo Kalliomäki investointien rahoitusnäkökulmasta.Seminaaritilan ulkopuolella on yhteistyökumppanien näyttely, mukana muun muassa Finlactic, Ransuco, Luke, Schauer, Hankkija, Vilomix ja Feedex. Suomen Karjatilatarvikkeen Onni Ketola on seurannut päivän ohjelmaa. Hyviä asioita on tullut esille ja tärkeitä kommenttejakin, hän totesi. Tällä hetkellä uusia sikaloita ei juuri rakenneta, vaan pärjätään vanhoilla kalusteilla. Vapaaporsitus on taas asia, joka voi nostaa investointihalukkuutta, kun se alkaa kiinnostaa suuremmassa määrin.Sikaseminaarin toinen tärkeä viesti oli, että nyt kannattaa panostaa sika-aineksen parantamiseen. Snellmanin Lihanjalostus maksaa myös tänä vuonna sopimustilojen puolesta siementilauksen perusmaksun mahdollistamaan parhaiden Matriarkka- ja Muskeli-karjujen käyttöä tiloilla. Siitoseläinpuolella esiteltiin uusi tuote, Sonjan tiine ensikko – noin 8 vk tiine ensikko Äijön tilalta, MA-indeksi vähintään 110 – emakkopaikkojen suunnitelmalliseen täyttöön.