TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.3.2019 Valmisruoka Snellmanin veturina - raaka-ainepula painoi Lihanjalostusta


Valmisruoka Snellmanin veturina - raaka-ainepula painoi Lihanjalostusta
 
Snellman-konsernin vuoden 2018 liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa (11,8 milj. euroa). Liikevaihto laski 296 miljoonasta eurosta 290 milj. euroon. Suurin syy laskun taustalla oli Lihanjalostuksen raaka-ainesaannin merkittävät vaikeudet.
 
Konsernin toimialoista liikevaihtoaan kasvattivat eniten Eläinruoka (+15,3 %), Panini (+7,3 %) ja Valmisruoka (+4,3 %). Lihanjalostus ei koko vuoden jatkuneesta raaka-ainepulasta johtuen pystynyt vastaamaan kysyntään ja liikevaihto laski 4,3 % prosenttia myös kannattavuuden heikentyessä selvästi. Food Service -toimialalla liikevaihdon kehitys oli - 12,5 prosenttia, pitkälti lihan saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi. Siitä huolimatta toimiala pystyi säilyttämään kannattavuutensa erinomaisesti.
 
Kokkikartano kasvoi selkeästi valmisruokamarkkinan kasvua nopeammin ja Keravan tehdaslaajennusta päästiin hyödyntämään täysimääräisesti. Paninin myynninkehitys erityisesti vähittäiskaupassa oli ripeää. Ruotsissa vahvistimme Eläinruoan asemaa ostamalla loppuvuodesta 2018 Fodax yrityksen, joka valmistaa koirien raakaravintoa. Ruotsissa Carolines Kök valmisruokayhtiötä haastoi edelleen erittäin kireä markkinatilanne ja kaupan voimakas panostus omiin merkkeihin.
 
Yleinen talouskehitys Suomessa alkoi osoittaa tasoittumisen merkkejä. Kuluttajien luottamusindikaattori heikentyi vuoden aikana, mutta on edelleen suhteellisen korkealla tasolla. Samanaikaisesti keskustelu kotimaisesta elintarviketuotannosta ja sen turvaamisesta kävi vilkkaana. Kotimaisten tuotteiden korkea laatu, puhtaus ja vastuullinen, läpinäkyvä tuotantoketju ovat entistä merkittävämpiä tekijöitä kuluttajalle. Nämä kehityssuunnat tarjoavat meille hyvät kasvumahdollisuudet myös jatkossa. Samaan aikaan haluamme turvata suomalaisen alkutuotannon jatkumisen ja kotimaisen raaka-aineen saannin.
 
Snellman-konsernin tase vahvistui edellisestä vuodesta. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,0 % (46,4 %) ja kokonaisinvestoinnit 12,0 miljoonaa euroa (14,5 milj. euroa). Työsuhteessa oli 1 537 henkilöä vuoden 2018 lopussa.
– Kulunut vuosi oli meille poikkeuksellisen haastava. Emme voi olla täysin tyytyväisiä vuoden 2018 lukuihin, vaikka vuoteen mahtui myös ilonaiheita. Suomen Valmisruoassa, Paninissa ja Eläinruuassa kehityksemme oli erittäin hyvä ja vahvistimme asemaamme markkinoilla. Lihanjalostuksen useat tuottajien asemaa tukevat toimenpiteet söivät merkittävästi kannattavuuttamme, mutta toisaalta olivat strategisesti tärkeitä. Alkaneen vuoden osalta raaka-ainehaasteet näyttäisivät helpottuvan ja päätavoitteemme on palata takaisin kannattavan kasvun tielle. Kuluttajien muuttuvien tarpeitten ymmärtäminen, tiivistyvä yritysrakenne sekä toimialojen lisääntyvä yhteistyö vauhdittavat kehitystämme tulevina vuosina, toteaa konsernijohtaja Erkki Järvinen.
 
Lisätiedot:
Konsernijohtaja Erkki Järvinen, puh. + 358 400 455913

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.3.2019