Pitkäjänteistä yhteistyötä rakentamassa - Snellman ei lähde mukaan kilpailuun maitotiloista muiden nautatilojen kustannuksella

Suomalaiset kotieläintilat kantavat yhteiskuntavastuuta esimerkillisellä tavalla
 

Suomi kuten koko maailma elää tällä hetkellä poikkeustilanteessa. Oman elintarviketuotannon merkitys on ratkaisevaa meneillään olevasta kriisistä selviytymisessä. Suomalaiset kotieläintilat kuten myös Snellmanin tuottajat kantavat yhteiskuntavastuuta tässä tilanteessa esimerkillisellä tavalla.  Poikkeustilanne on johtanut tiettyjen lihatuotteiden kysynnän tilapäiseen kasvuun ja tilaukset ovat ylittäneet tämän hetkisen toimituskyvyn. Toisaalta mm. lihan arvo-osien kysyntä ja hinta ovat laskeneet ravintoloiden sulkeuduttua ja tilanne on tältä osin hankaloitumassa. Positiivista on kuitenkin suomalaisen elintarviketuotannon ja ruoan arvostuksen nousu.  
 

Snellman ei lähde mukaan kilpailuun maitotiloista muiden nautatilojen kustannuksella
 

Haluamme kehittää Snellmanilaista nautaketjua pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla yhdessä kaikkien tuottajiemme kanssa. Snellmanilla emme koe tässä tilanteessa oikeudenmukaiseksi mm. laskea nuoren naudan hintaa, vaikka se lyhyellä aikavälillä vaikuttaisi helpoimmalta ratkaisulta rahoittaa kilpailu maitotiloista ja sitä kautta välitysvasikoista (Maaseudun Tulevaisuus 27.3.2020).  
 

Uudistetut maito- ja erikoistuneiden naudantuotantotilojen kehittämisohjelmat astuvat voimaan 1.9.2020 alkaen. Tuolloin tarkastelemme muutoinkin naudanhinnoittelun kokonaisuutta. Tavoitteemme on edelleen olla liha-alan paras yhteistyökumppani tuottajillemme tuotantosuunnasta riippumatta.