Info Snellmanin sikatiloille 3.4.2020

(Sisäinen tiedote sikatiloille 3.4.2020, avattu julkisesti 7.4.2020)

Mullistava alkuvuosi

Snellman seuraa tilanteen kehittymistä
 


Koronatilanteen takia emme voi tänä keväänä pitää sovittuja infotilaisuuksia. Pyrimme sen sijaan antamaan tilannepäivityksiä ja neuvontakatsauksia Anelman kautta. Tässä katsauksessa keskitymme markkina- ja hintatilanteeseen.
 

Lihaketjun alkuvuosi 2020 on ollut mullistava ja haasteellinen. Snellmanin lihan ja lihajalosteiden myyntivolyymit lähtivät jo alkuvuonna hyvään kasvuun, mutta lihan suuri pakkasvarasto on talven aikana painanut hintatasoa ja kannattavuutta.Olemme poikkeustilanteessa
 

Maaliskuun puolivälissä koronatilanne vei koko Suomen poikkeustilanteeseen. Tämä nosti tiettyjen lihatuotteiden kysynnän tilapäiseen rajuun kasvuun ja tilaukset ylittivät toimituskyvyn. Varsinkin jauhelihan kysyntä kasvoi voimakkaasti koulujen sulkemisen yhteydessä. Snellman pystyi kuitenkin vastaaman kotimaan kaupan kysyntään hyvin nopeasti. Teurasmääriä nostettiin ja tuotevalikoimat sopeutettiin uuteen tilanteeseen. Valtamediassa esillä olleisiin lihakyselyihin Ruotsista, emme ole tässä vaiheessa pystyneet vastaamaan. 
 

Pakkasvarasto on nyt pienentynyt noin 10 % kolmen viikon aikana. Tällä hetkellä on suuri kysyntä myös porsaan ulkofileelle, porsaan sisäfileelle, ruokamakkaroille, meetvurstille ja kinkkuleikkeleille, mikä on mahdollistanut sen, että tuotteita on voitu osin tehdä myös pakastetusta lihasta.
 

Vähittäiskaupassa tilausmäärät ovat nyt normalisoituneet hieman aiempaa korkeammalle tasolle, mutta ravintoloiden sulkeuduttua lihan arvo-osien kysyntä ja hinta ovat laskeneet ja tilanne on tältä osin taas hankaloitumassa. Tulemme taas uuteen tilanteeseen, kun Horeca-sektorin tiettyjen tuotteiden kysyntä lähes pysähtyy. On odotettavissa, että ravintolasektorista vapautuneet lihamäärät painavat vähittäiskaupan hintatilannetta edelleen. Positiivisinta tässä myllerryksessä on kuitenkin suomalaisen elintarviketuotannon ja ruoan arvostuksen nousu. Kuluttajille on toden teolla valjennut, kuinka suuri vastuu heillä on osana kotimaisen elintarvikeketjun elinvoimaisuutta. Tätä olemme myös kommunikoineet vahvasti sosiaalisen median kanavissa.Pyrimme varmistamaan tuotantoprosessit ja tuotteiden menekkiä
 

Snellman keskittyy nyt tuotannon varmistamiseen ja raaka-ainevirtojen optimaaliseen ohjaukseen. Kokonaismyyntimme on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noussut +23,8 % (liha +28,6 %, lihajalosteet +18,0 %), mutta taloudellisesti alkuvuosi on kuitenkin ollut vaikea. Haemme nyt vakautta tuotantoon, ja pyrimme edelleen sopeuttamaan tuotevalikoimaa muuttuneeseen tilanteeseen. Karjuaseman siemenmyynti on alkuvuonna noussut +24 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja teemme kaikkemme varmistaakseen kanavia kasvavalle lihamäärälle.
 

Ymmärrämme tuottajien toiveet sianlihan hintojen nostamiseksi, mutta yleinen markkinahintataso ei ole tässä tilanteessa mahdollistanut hintojen korotusta. Snellmanin hintataso on kuitenkin talvella edelleen ollut selvästi Suomen tasoa korkeampana. (Huom. Snellmanin lihasikaloille maksetut kehittämislisien jälkitilit eivät ole mukana Anelmassa raportoidussa keskihinnassa.) Näemme muiden lihatalojen pyrkimykset nostaa hintatasoa hyvin positiivisena asiana. Toivomme, että Suomessakin voidaan toteuttaa tuottajahinnan korotuksia Horeca-sektorin sulkemisesta huolimatta. Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeä, että eletään päivä kerrallaan ja seurataan tilanteen kehittymistä.
Snellmanin osalta hinnoittelupäätöksiä tehdään huhtikuun aikana, pääsiäisen jälkeen.Tuottajalle kiitos
 

Snellman on syventänyt Keskon kanssa tehtävää ”Tuottajalle kiitos” -yhteistyötä, joka on yksi keinoista tukea suomalaista maataloutta ja välittää tärkeää viestiä kuluttajalle. Muun muassa Kunnon pekoni on jatkossa osa Tuottajalle kiitos -tuoteperhettä. Tämän myötä yhteistyön kautta tulevat tilitykset tulevat myös tänä vuonna nousemaan.
 

Koko maailma elää tällä hetkellä poikkeustilanteessa. Oman elintarviketuotannon merkitys on ratkaisevaa meneillään olevasta kriisistä selviytymisessä. Olemme jo nähneet, että Snellman haluaa yhdessä teidän tuottajien kanssa kantaa yhteiskuntavastuuta tässä tilanteessa esimerkillisellä tavalla.
 

Pyydämme ystävällisesti välttämään tarpeetonta tyytymättömyyden lietsomista tai siihen osallistumista. Harkitsematon viestintä median tai some-kanavien kautta ei välttämättä vahingoita vain Snellmania vaan hyvin herkästi myös kaikkia Snellmanin tuotantoketjun uskollisia tuottajia. Olemme samassa veneessä ja haluamme yhdessä luoda tuotantoketjun selviytymiskeinot.
 

Pyydämme antamaan palautetta toiminnastamme ottamalla yhteyttä suoraan vastuuhenkilöihimme puhelimitse, Anelma-viestillä tai Anelman palautekanavan kautta. Pyrimme jatkossa antamaan lyhyet tilannepäivitykset pääsääntöisesti kerran viikossa.
 


Hyvää pääsiäisen odotusta!
 

Yhteistyöterveisin
 

Snellmanin Lihanjalostus Oy

Tomas Gäddnäs, Ronny Snellman, Roland Snellman