Snellmanin nautaketju on soijaton

Luonnollisuus on Snellmanin toiminnassa kantava peruselementti, ja tämä linjaus näkyy alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti. Laatuohjelman mukaisesti nautojen ruokinnassa ei saa enää käyttää soijaa sisältäviä rehuja. Soijaton nautojen ruokinta on Snellmanille arvovalinta, ja luonteva osa gmo-vapaata lihan tuotantotapaa. Soijantuotannon ympäristövaikutukset, sademetsien ja savannien raivaaminen, aiheuttavat kasvihuonepäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta (lähde WWF).

Täysin soijaton nautojen ruokinta on tuottajalle helppo valinta, koska Suomessa markkinoitavat nautojen rehut eivät pääsääntöisesti sisällä soijaa. Suomalaiset rehunvalmistajat ovat korvanneet soijan muilla valkuaislähteillä nautojen rehuissa. Soijattomuus kannattaa kuitenkin aina tarkistaa rehun tuoteselosteesta, onko rehun valmistusaineissa soijatuotteita vai ei. Meillä on nautojen ruokinta perustunut jo pitkään nurmirehuun ja kotoiseen viljaan, jota tarpeen tullen täydennetään valkuaislisällä. Tutkimusten mukaan nurmisäilörehuun perustuvassa ruokinnassa rypsirouhe on soijaa parempi valkuaistäydennys lypsylehmille (lähde Vanhatalo 2001, Shingfield ym 2003).


Myös lihanaudoilla tehdyissä ruokintakokeissa rypsillä oli soijaa parempi kasvuvaste, kertoo Luken tutkimusprofessori Arto Huuskonen. Meta-analyysissä koottiin yhteen 199 erilaista ruokintaa 80 eri ruokintakokeesta. Suurimmat hyödyt rypsilisästä näyttää tulevan silloin, kun sonneilla on energiasta puutetta, jatkaa Huuskonen.

Soijattoman ruokinnan toteutumista auditoidaan gmo-vapaan tuotantotavan auditointien yhteydessä tarkistamalla ostorehujen valmistusaineet rehun tuoteselosteesta.