Snellman ostaa Faba Sika Oy:n

SNELLMAN PANOSTAA SUOMALAISIIN SIKAROTUIHIN - Faba Sika Oy:lle uusi omistaja


Snellman laajentaa toimintaansa alkutuotannossa ja ostaa sianjalostusyritys Faba Sika Oy:n. Vastuu pitkät perinteet omaavasta sianjalostustoiminnasta siirtyy Snellmanille 1.12.2010. Näin Snellman haluaa turvata suomalaisten sikarotujen tulevaisuuden ja ottaa vastuun koko sikaketjusta
.

- Faba Sika Oy:n ostaminen on tärkeä askel Snellmanin lihanjalostusstrategiassa, jossa korostuu lähituotettu ruoka ja kotimaisen lihan tuotantoketjun vastuullisuus, kuten puhtaus ja jäljitettävyys. Suomalaiset sikarodut ovat jo entuudestaan perusta Snellmanin Maatilan Parhaat -siantuotantokonseptille, sanoo Snellmanin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas.

Faban toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku painottaa, että järjestelyllä turvataan kotimaisen sianjalostuksen jatkuminen ja saavutettujen tulosten hyödyntäminen. Yrityskauppa tuo suomalaiselle sianjalostukselle sen
tarvitseman kriittisen massan.
- Ostajana Snellman on halunnut korostaa kotimaista sianjalostusta, ja he ovat tähänkin saakka kehittäneet omalta osaltaan kotimaista jalostusta ja koeasematoimintaa. He ovat nähneet tulokset ja hyödyntäneet niitä
omassa toiminnassaan, toteaa Latva-Rasku.

VASTUULLINEN KEHITYS
Aidosti suomalaisen sikapopulaation säilyminen on tärkeää myös koko maan elintarvikehuoltoa ajatellen.
- Suomalainen sianjalostustoiminta rakentuu avoimeen järjestelmään ja poikkeaa siten monikansallisten sianjalostusyritysten suljetusta toimintatavasta, kertoo Snellmanin alkutuotannonjohtaja Tomas Gäddnäs. Suomalaiset rodut soveltuvat todella hyvin korkeatasoiseen siantuotantoon, koska ne ovat luonnostaan lihakkaita ja vähärasvaisia.
- Todellinen vahvuus kansainvälisessä mielessä on lisäksi ainutlaatuinen eläinterveys, sillä suomalaiset siat ovat lähes tulkoon vapaita tarttuvista taudeista. Terveen eläinkannan ansiosta Suomessa käytetään selvästi vähemmän antibiootteja kuin muualla Euroopassa.

SUOMALAISTA, KYLLÄ!
- Me uskomme kotimaiseen ruoantuotantoon, Martti Vähäkangas toteaa.   Kaikkiaan 27 % suomalaisista valitsee ensisijaisesti Snellmanin tuotteita (Liha-alan kattomerkkitutkimus 2010). Sillä preferenssillä Snellman on liha-alalla selvä ykkönen Suomessa.
Sianjalostusyrityksen oston kautta Snellman vahvistaa edelleen asemaansa laadukkaan suomalaisen lihantuotannon edelläkävijänä.


Faba Sika Oy jatkaa itsenäisenä yhtiönä

Faba osk myy Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle Faba Sika Oy:n, joka vastaa suomalaisten sikarotujen, maatiaisen ja yorkshiren jalostusohjelmasta. Kaupan myötä Snellmanista tulee myös Suomen Sianjalostus Oy:n (SSJ) enemmistöosakas. SSJ hoitaa jalostusohjelman koeasematestit Längelmäellä, Jämsässä. Muita SSJ:n osakkaita ovat sianjalostajat ja Faba, joka säilyttää vähemmistöosuuden.

Faba Sika Oy:n ja SSJ:n liikevaihto on yhteensä n. 3 miljoonaa euroa ja henkilömäärä on 30. Henkilökunta jatkaa yritysten palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Faba Sika Oy jatkaa itsenäisenä yhtiönä ja tarjoaa edelleen palveluja koko maan siantuottajille. Yhtiö ylläpitää karjuasemaa Ilmajoella. Faba Sika Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty MMM Jussi Peura.


LISÄTIETOJA:
Martti Vähäkangas, konsernin toimitusjohtaja, puh. 044-796 6210
Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja, puh. 044-796 6342
Antti Latva-Rasku, Faban toimitusjohtaja, puh.  0400-342 039

 

Lehdistötiedote                                    Mikä on Faba Sika Oy