Hintamuutokset vuoden 2011 alusta

Aikaisemman päätöksen mukaisesti Snellman nostaa sian perushintaa 3 c/kg 1.1.2011 alkaen. Uusi MP-perushinta on 1,42 €/kg painovälillä 80-101 kg.

Lisäksi Snellmanin uudistetut kehittämispalkkiot astuvat voimaan vuoden 2011 alusta. 1.10.-31.12.2010 välisenä aikana välitetyille porsaserille maksetaan kaksinkertainen kehittämispalkkio. Perhetilojen kehittämisohjelmasta on lisätietoja MP-infolehdessä 5/2010.

 

Porsaan perushinta pysyy samana, mutta myös porsastuottajat voivat saada yhden euron korotuksen kehittämisohjelman muutoksen kautta.

 

Lihasian tarjonta on loppuvuonna ollut runsasta. Vuodenvaihteen yli siirtyy noin 2-3 päivän teurastusta vastaava sikamäärä. Porsastilanne on nyt tasapainossa.

 

Nautajono on odotetusti lyhentynyt joulukuussa. Aikaisemman päätöksen mukaisesti maksamme tammikuussa 2011 lisähinnan 5 c/kg vuonna 2010 ilmoitetuista, vähintään 300 kg painavista sonneista. Lisähinnan tarkoitus oli tasoittaa nuoren naudan tarjontaa loppuvuonna.