Snellmanin sikaseminaari: Aidosti suomalainen lihaketju ja kunnon perhetilat

Snellmanin sikaseminaari pidettiin tammikuun 18. ja 19. päivänä Seinäjoella. Seminaariin osallistui molempina päivinä n. 160 sikatalousyrittäjää.
Snellmanin sikaseminaari Seinäjoella 17.-18.1.
Snellmanin konsernin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas avasi tilaisuuden teemalla ”Aito suomalainen lihaketju matkalla kohti vuotta 2015” ja kertoi Snellmanin kehityksestä ja tavoitteista. Snellman täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja yrityksessä on ehtinyt tapahtua monenlaista perustamisen jälkeen vuodesta 1951.
Snellmanin liikevaihto on kasvanut vakaasti n. 10 % joka vuosi, mutta yrityksellä on vielä rohkeimpia tavoitteita.
– Snellmanin tavoitteena on nostaa liikevaihtomme 100 milj. eurolla vuoteen 2015, eli kolmenkertaista liikevaihto kymmenessä vuodessa.
» Lue lisää aiheestä tästä…

Snellmanin sikaseminaari Seinäjoella

Kirjelmä sikayrittäjien vaikeasta tilanteesta

Vesa Kurikka-Oja ja Marko Lehtola antoivat tj Martti Vähäkankaalle kuuden Snellmanin sikatalousyrittäjän allekirjoittaman kirjelmän ja esittivät kirjelmän yhdeksän kohtaa myös sikaseminaarin osallistujille. Lähtökohtana oli kertoa missä nyt mennään tuottajan silmin – näkeekö porsaan- ja lihantuottaja vuotta 2015?
Ongelmista nostettiin esiin sikatalousyrittäjän hyvinvointi, pohjoisen kotieläintuen mahdollinen loppuminen, viljan ja rehukomponenttien hinnannousu, kiinteistövero, energian hinnannousu, eläinten hyvinvointivaatimusten kiristyminen ja sen aiheuttamat lisäkustannukset, nousevat lääkintä- ja kemikaalikulut, tulevat investoinnit sekä sikatuottajan taloudellinen tilanne.
Martti Vähäkangas kiitti yhteydenotosta ja vakuutti, että Snellman vie eteenpäin niitä asioita, joihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa.

 

Hyvinvoiva porsas keskipisteessä

Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs esitteli lyhyesti hankinnan kehitystä sekä Maatilan Parhaat -sikaketjun keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on riittävän monta hyvinvoivaa perhetilaa, jotka täyttävät samat laatuvaatimukset. Joukossa tulee olla myös edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä, ns. Great-tason tiloja, joilla on voimia olla mukana kehittämässä ketjua. Hyvinvoiva tila onkin hyvinvoivan possun paras takuu.
Tomas Gäddnäs korosti hävikkiä sikaketjun suurena ongelmana, koska hävikki syö kannattavuuden.
– Meillä on tavoitteena tasakokoiset ja terveet, hyvinvoivat possut. Tässä meillä on suuri haaste: miten saamme nostettua tavoiteporsaiden osuutta. Maatilan Parhaat-porsasohjelma ja suomalainen jalostusohjelma perustuu yksilötason seurantaan ja haastaa eurooppalaista massatuotantoa.

» Lue lisää aiheesta tästä…

Snellmanin sikaseminaari Seinäjoella 17.-18.1.

Welfare Quality ja hyvinvoinnin mahdollisuudet

Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin Yliopistosta aloitti iltapäivän ensimmäisen suuren aihekokonaisuuden, sikojen hyvinvointi. Hän totesi mm., että hyvinvointi on eläinyksilöstä lähtevä tila, joka ei ole musta-valkoinen käsite, vaan jatkuva tilanne joka syntyy kun eläimen tarpeet ovat sopusoinnussa ympäristön kanssa.
Uusin hyvinvointia mittaava väline, Welfare Quality -arviointi, on herättänyt erittäin paljon huomiota. Eläinperäinen mittausjärjestelmä antaa tuottajalle enemmän vapautta. Korkeaan hyvinvointitasoon voidaan päästä hyvällä hoidolla myös vaikka tilan rakenneratkaisut eivät olisi optimaalisia. Tämä on myös haaste tuottajalle, koska tuottajalle jää vastuu siitä, millä tavalla hän saavuttaa korkean hyvinvointitason.
» Lue lisää aiheesta tästä…


Eläinsuojelulaki ja tulevat muutokset

Ina Torppari ja Snellmanin MP-kenttäpäällikkö Martti Hassila

Aluehallintoeläinlääkäri Ina Toppari esitteli eläinsuojelun lainsäädäntöä viranomaisten näkökulmasta. Eläinsuojelulainsäädäntö on lähetetty kaikille tiloille, joten sen tulee olla tuttu kaikille.
Tarkastus tilalla tehdään mm. kun epäillään epäkohtia eläinten olosuhteissa tai kun tila on valittu otannan perusteella (n. 250 tilaa vuodessa). Yleisimmin havaittuja epäkohtia ovat mm. virikemateriaali, karjujen karsinakoko, kastrointi-ikä ja veden saanti.
Vuodesta 2013 alkaen astuu voimaan muutama eläinsuojelulainsäädännön muutos. Virikemateriaali tulee pakolliseksi myös emakoille ja ensikoille. Virikemateriaalia tulee olla porsituskarsinoissa ja tiineytyshäkeissä, kuten myös pesäntekomateriaalia.
Emakoiden ryhmäkarsinoiden rajamitat muuttuvat. Ina Toppari painotti, että kannatta lukea tarkasti asetuksessa annetut mitat, erityisesti lyhimmän seinämän pituus.


Sirkovirus, Lawsonia ja APP

Eläinlääkäri Sanna Nikunen Sikavasta puhui sikatilan toimivasta terveydenhuollosta sekä yleisistä sikataudeista – sirkovirus, Lawsonia ja APP.
Sirkovirus on pieni virus, joka on levinnyt koko maailman sikapopulaatioon. Se esiintyy useassa tautimuodossa ja oreita on monenlaisia. Antibiootit eivät tehoa virukseen, vaan sairaudesta kärsivät nääntyneet siat on useimmiten lopetettava.
Lawsonia on bakteeritauti, joka tarttuu ulosteesta. Tautia hoidetaan antibiootilla vähintään kahden viikon ajan. Hoidon aikana käytetään desinfektioaineita sekä huolehditaan jyrsijätorjunnasta.
Keuhko- ja keuhkokalvon tulehduksella (APP) on lyhyt inkubaatioaika, 12–24 tuntia tartunnasta. Tauti tarttuu siasta toiseen nenäkontaktilla ja säilyy eritteissä 5 vrk. APP voidaan ennaltaehkäistä mm. karanteenilla eläinten ostojen yhteydessä, vierailijoiden suojavaatetuksella sekä oikein suunnitellulla lastaustilalla.
» Lue lisää aiheesta tästä…


Faba Sian toiminta ja turvallinen eläinaines

Faba Sian toimitusjohtaja Jussi Peura esitteli Faba Sian toimintaa ja turvallisen eläinaineksen perusteita. Faba Sika Oy on joulukuusta 2010 alkaen osa Snellmanin konsernia ja tavoitteena on turvata suomalaisten sikarotujen jalostusohjelma. Kotimaisen sikarotujen karjunsiemen ja yhtiön jalostuspalvelut ovat edelleen kaikkien tilojen käytettävissä.
Jussi Peura asetti turvalliselle eläinainekselle kolme lähtökohtaa – tautiturvallisuus, jäljitettävyys ja jatkuva kehitystyö.
Faba Sika Oy:n toiminnosta kerromme lisää Maatilan Parhaat -infolehdessä nro 1/2011.

Seminaari jatkui keskiviikkona otsikoilla ”tukea tilan kehitykseen”, “optimaalinen porsastuotanto” ja “hyvä kasvatus”. Suurin osa luentomateriaalista esitellään myös Anelmassa.

Snellmanin sikaseminaari Seinäjoella 17.-18.1.