Snellman ja Kasvattajaosuuskunta Limousin yhteistyöhön

 

Kasvattajaosuuskunta Limousin ja Snellmanin Lihanjalostus Oy solmivat ainutlaatuisen yhteistyösopimuksen.

Kasvattajaosuuskunta Limousin hyväksyi kesäkuussa Snellmanin yhteistyöesityksen. Snellman ja Kasvattajaosuuskunta sopivat tammikuussa 2011 yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä limousinrotuisen naudanlihan tuotannossa ja markkinoinnissa. Selvitystyö on tehty kevään aikana ja Snellman antoi toukokuun lopussa kasvattajaosuuskunnalle yhteistyöesityksen.

 

Limousin-yhteistyö tukee Snellmanin strategiaa kehittää lihantuotantoketjua läheisessä yhteistyössä tuottajien kanssa. Yhteistyö täydentää Snellmanin nykyistä pihviohjelmaa ja emolehmätilojen kanssa tekemää yhteistyötä. Limousin-rotu tunnetaan eläinten korkeasta lihakkuudesta ja hienosyisestä, mureasta ja hyvin maukkaasta, vähärasvaisesta lihasta.

 

Sama hintataso sonneille ja hiehoille

Yhteistyökuvion ansiosta limousin-lihasta tulee Suomen ensimmäinen rodun omalla nimellä lanseerattava tuote, jossa myös emolehmille on määritelty rotupuhtausprosentti. Snellman maksaa limousinkasvattajien luokitusvaatimukset täyttävistä ruhoista erillisen limousinlisähinnan. Lisähinta on hiehoille korkeampi. Sen ansiosta limousin-naaraat voivat saada saman tilityshinnan kuin vastaavaan luokkaan luokittuvat sonnit. Tämä parantaa merkittävästi lihatilojen taloudellista tilannetta. Perinteisesti pihvilihanaaraista on maksettu lähes 30 % vähemmän kuin sonneista. Hinnoittelu perustuu tehdyn koeleikkuiden tuloksiin.

 

Aloite yhteistyöstä, uudenlaisesta hinnoittelumallista ja limousin-lihan tuotteistamisesta lähti kasvattajilta. Kasvattajaosuuskunta on määritellyt tiloille toimintatapaohjeistuksen ja kasvatuskonseptilla on tarkkaan määritellyt laatukriteerit.

 

Osana Snellmanin tuotevalikoimaa

Snellman-limousin tuotteet tulevat olemaan omana tuoteperheenä osana Snellmanin tuotevalikoimaa. Snellman vastaa tuotteiden kaupallistamisesta johon kuuluu: tuotteistaminen, hinnoittelu, myynti, markkinointi ja menekin edistäminen kuten konsulenttitoiminta. Snellman markkinoi limousintuotteet omina Snellmanin brändiin kuuluvina tuotteina hyödyntäen Snellmanin tunnettavuutta ja hyviä asiakassuhteita.

 

Snellman-limousinlihan teurastus, leikkuu, pakkaaminen ja muu tuotanto noudattaa Snellmanin normaaleja tuotanto-, omavalvonta- ja sertifioituja laatuohjelmia.

 

Snellman-limousinlihan kasvatus kytketään Snellmanin Maatilan Parhaat -nautaohjelmaan. Snellman ja osuuskunta sopivat yhdessä Snellman-limousinkasvatuksen konseptista ja kasvatuksen kriteereistä. Snellman-limousinlihan tuotannossa tilat noudattavat Snellmanin Maatilan Parhaat -nautaohjelmaa ja osuuskunnan ohjeita. Snellman antaa hyväksytyille tiloille MP-limousintilastatuksen.

Tilojen tuotannon suunnittelu, seuranta ja eläinilmoitukset hoidetaan Snellmanin Anelman kautta. Snellman hoitaa logistiikkasuunnittelun ja teuraseläinten kuljetukset.

 

Snellman-limousinlihan kasvatustavoitteet ja lisähinnan ehdot

Sonni:                                     Hieho:

teurastusikä alle 17 kk              teurastusikä alle 19 kk

paino 320 - 400 kg                   paino 190 - 300 kg

lihakkuus R+ tai parempi           lihakkuus R+ tai parempi

rasvaisuus 1-2                         rasvaisuus 1-2

 

Snellman järjestää elokuussa limousin-kasvattajille yhteisen aloitustilaisuuden, jossa käydään läpi yhteistyösopimuksen tärkeimmät kohdat. Yhteistyö alkaa syksyllä.

                                                

Kasvattajaosuuskunta Limousin

on koko maan kattava osuuskunta, joka perustettiin toukokuussa 2010 kaksi vuotta kestäneen selvityshankkeen jälkeen. Selvityshankkeessa perehdyttiin tiukkoihin laatukriteereihin perustuvan, rodun omalla nimellä myytävän limousin-lihan markkinointimalleihin ja -mahdollisuuksiin sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa. Tulosten rohkaisemana perustettiin Nostetta Naaraista -kehityshanke, jota osuuskunta hallinnoi. Valtakunnallisesti toimivan osuuskunnan kotipaikka on Tampere. www.nostettanaaraista.fi