Snellman nostaa lihan tuottajahintoja

 

Snellmanin Lihanjalostus Oy nostaa naudan- ja sianlihan tuottajahintoja. Korotukset astuvat voimaan asteittain, kuitenkin viimeistään viikolla 5/2012, eli teurastamon laajennuksen käyttöönoton yhteydessä. Snellmanin teurastamoinvestoinnin valmistuttua teurastuskapasiteetti nousee 60 %. Tulevana vuonna tavoitteena on nostaa nauta- ja sikamääriä 13 %, eli 32 milj. kilosta 36 milj. kiloon.

 

Lehmän tuottajahinta nostetaan kansainväliselle tasolle

Snellman uudistaa teuraslehmien hinnoittelun. Lehmän tuottajahinta nousee enimmillään jopa 33 c/kg hyvin yleisessä lihakkuusluokassa P. Keskimääräinen korotus on n. 15 c/kg. Teuraslehmän hinnoittelu muuttuu siten, että tärkeimpien lihakkuusluokkien (P, P+, O- ja O) perushinta on tästä eteenpäin sama. Snellmanin Maatilan Parhaat -lehmän perushinta on mainituissa lihakkuusluokissa 4.12.2011 alkaen 2,28 €/kg yli 280 kg painavasta lehmästä. Perushinnan lisäksi maksetaan suunnitelmallisuuteen, laatuun ja määrään perustuvat lisähinnat.

Lehmän keskihinta on Suomessa laahannut jäljessä eurooppalaisessa hintavertailussa (kts kuva alhaalla). Hinnoittelu­muutoksen tarkoitus on nostaa hyväkuntoisten lehmien hintaa lähemmäksi niiden oikeaa, leikkuusaannon perusteella määritettyä arvoa. Tehdyllä muutoksella Snellman haluaa samalla yksinkertaistaa lehmän hinnoittelua sekä parantaa kumppanuutta ennenkaikkea maidontuotantoon voimakkaasti panostavien pihattotilojen kanssa.

 

Snellman nostaa nuoren naudan (sonnin, hiehon) hintaa vähintään 10 c/kg viimeistään 29.1.2012. Snellman tarvitseekin lihaketjuunsa lisää naudan kasvatukseen erikoistuneita tiloja. Teurashiehoille otetaan lisäksi vuoden alusta käyttöön päiväkasvulisät, jotka nostavat hyvin kasvaneiden eläinten hintaa 5 - 10 c/kg. Samantyyppiset laatulisät otettiin jo viime kesänä käyttöön sonnin hinnoittelussa.

 

Sian hinnan nousu jatkuu ensi vuonna

Lihasian hinta nousee 5 c/kg 29.1.2012. Uusi MP-perushinta on silloin painovälillä 80-101 kg 1,50 €/kg. MP-perushinnan edellytys on, että sekä tila että yksittäiset eläimet täyttävät Snellmanin "Kunnon suomalaista maatiaispossua perhetilalta" -laatuketjun vaatimukset. Perushinnan lisäksi Snellman maksaa erilaisia laatuun, määrään, suunnitelmallisuuteen ja tilan kehittämiseen kannustavia lisähintoja, joiden avulla tilan lihasianhinta voi nousta lähes 1,80 euroon. Perushinta on aina voimassa 16 viikkoa +/- 5 c/kg.
Välitysporsaan hintaa nostetiin 2 €/kpl 21.11. Korotus koski parhaita porsasluokkia R ja S.

 

Suomalaisella lihalla on tulevaisuutta

Liha-alalla on kuluneen vuoden aikana pidetty useita kriisikokouksia kohonneiden tuotanto­kustannusten ja heiken­tyneen kannattavuuden vuoksi. Snellman on määrätietoisesti panostanut lihaketjunsa kehittämiseen. Snellmanin Lihanjalostuksen kaikki sian- ja naudanliha tulee suomalaisilta perhetiloilta. Snellmanin sikakonseptissa käytetetään vain suomalaisia sikarotuja. Terveet suomalaiset siat voidaan kasvattaa rasvoittumatta jopa yli 100 kilon teuraspainoon. Tästä on suuri taloudellinen etu kasvattajalle.
Snellman teki edellisen kerran merkittäviä korotuksia lihan tuottajahintoihin keväällä ja alkukesällä. Maksetut tuottajahinnat ovat koko vuoden selvästi ylittäneet Suomen keskimääräisen hintatason.

 

Lisätietoja: Snellmanin Lihanjalostus Oy

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja, 044-796 6342

tomas.gaddnas@snellman.fi

http://www.snellman.fi/

 

Tiedote 24.11.2011 pdf-muodossa

Lehmänhinta

Snellmanin hintamuutoksen johdosta teuraslehmän hinnoittelun vääryys korjataan, kun tuottajahinta yleisessä P2-lihakkuusluokassa nousee eurooppalaiselle tasolle. Snellmanin hinta on jo ennen tulevia korotuksia ylittänyt selvästi Suomen keskihintatason.
(Kuvan lähde: TNS Gallup / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy)