LEHDISTÖTIEDOTE: Snellmanin liikevaihto 2011 kasvoi 21,7 %

Snellmanin liikevaihto 2011 kasvoi 21,7 % edellisestä vuodesta ja oli 232,6 milj. euroa (191,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 10,5 milj. euroa (12,9 milj. euroa).

 

Tulos oli hyvä, vaikka kohonneita raaka-ainekustannuksia ei kokonaisuudessaan voitu katsauskauden aikana siirtää myyntihintoihin. Lisäksi toiminnan kasvu aiheutti katsauskaudelle tulosta rasittavia kertaluonteisia kustannuksia.

 

Liikevaihdon kasvu oli voimakasta kaikilla toimialoilla. Herra Snellmanin lihajalosteiden ja Kokkikartanon valmisruokien markkinaosuudet nousivat. Carolines Kök AB:n kasvu Ruotsissa jatkui voimakkaana. Snellman vahvisti konsernirakennettaan erittymällä Paninin ja Tradingin omiksi toimialoikseen sekä perustamalla eläinruoalle uuden toimialan.

 

Snellman jatkaa lihanjalostuksen strategiaansa kasvattamalla sian ja naudan tuotantoa. Uusi teurastamo käynnistettiin tammikuussa 2012 jolloin teurastamon tuotantokapasiteetti kaksinkertaistui. Jatkona tälle toteutuneelle 10 milj. euron investoinnille Snellman on päättänyt käynnistää lihanjalostustehtaan laajennuksen.

Snellmanilla oli työsuhteessa 1087 henkilöä vuoden 2011 lopussa.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martti Vähäkangas, Snellman-konserni
puh. +358 44 796 6210