Snellman jatkaa naudan tuottajahinnan nostamista

 

Snellman jatkaa naudan tuottajahinnan nostamista

 

 

Snellman nostaa edelleen naudan tuottajahintaa 10 c/kg 1.4.2012. Korotus koskee kaikkia nautoja (sonnit, hiehot ja lehmät). Korotettu hinta taataan ainakin heinäkuun loppuun asti.

 

Snellman nosti edellisen kerran sonnin hintaa 11.3. Naudan tuottajahinta on alkuvuonna noussut yhteensä 25 c/kg.

 

Naudanlihan kysyntä on tällä hetkellä hyvä ja hintataso on myös kansainvälisesti nousussa. Snellman tarvitsee lihaketjuunsa lisää sekä kunnon maito-lihayhdistelmätiloja että naudankasvatukseen erikoistuneita perhetiloja.

 

Snellman tavoittelee nautamäärien lisäämistä 10 milj. kilosta 15 milj. kiloon vuoteen 2015 mennessä.

 

 

Snellmanin Lihanjalostus Oy

 

Lisätietoja:

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja, puh. 044 - 796 6342

Vesa Hihnala, kenttäpäällikkö, puh. 044 - 796 6345

 

Tiedote, pdf