Snellmanin tilinpäätöstiedote 2013

 

Vuoden 2013 aikana lanseerattiin useita tuoteuutuuksia ja otettiin Kuusisaaren tehdaslaajennus käyttöön. Valmistuneilla investoinneilla ja toiminnan kehittämisellä luotiin pohjaa tulevaisuuden kasvulle.

 

Snellman keskittyi vuoden 2013 toiminnassaan uutuuksien lanseeraukseen ja Kuusisaaren tehdaslaajennuksen käyttöönottoon. Konsernin yhtenäisyyttä vahvistettiin IT-järjestelmien uudistuksilla ja HR-prosesseilla. Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 285 milj. euroa (264 milj. euroa).  Liiketulos laski selvästi edellisestä vuodesta ja oli 6,6 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Lihan markkinahinta laski vuoden aikana tiukassa hintakilpailussa. Tuloskehitys ei ollut tyydyttävä ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Loppuun saatetut investoinnit luovat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle ja kannattavuudelle. Toimialoista Panini, Eläinruoka ja Food Service panostivat uusille markkinoille, joka vaikutti myös tuloskehitykseen.

 

Tuotekehityksessä ja viestinnässä on korostettu tuotteiden luonnollisuutta ja korkeaa laatua. Tämä näkyikin vuoden 2013 markkinaosuuden kasvuna kaikilla toimialoilla. Lihanjalostuksessa lanseerattiin merkittäviä tuoteparannuksia, erityisesti lenkkimakkaran lanseeraus onnistui hyvin ja markkinaosuudet ruokamakkaroissa nousivat. Valmisruoassa vahvistettiin vastaavanlaista tuotekehitystä kohti yhä luonnollisempaa ja maistuvaa ruokaa. Yhä useammat suomalaiset löysivätkin Kokkikartanon tuotteet ja brändin asema nousi. Eläinruuassa keskityttiin BARF-raakaruokintaan ja kiinnostus tuotteisiin on ollut suurta. Paninin ja Food Servicen toiminnan laajentumista Ruotsissa jatkettiin.

 

Useita vuosia kestänyt Kuusisaaren Lihajalostuksen investointikokonaisuus tuli valmiiksi vuonna 2013. Lisäksi saatiin valmiiksi yli kaksi vuotta kestänyt intensiivinen konsernitasoinen toiminnan ohjausjärjestelmän rakentaminen, jonka kokonaiskustannus oli 5,9 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit katsauskaudella olivat 19,8 milj. euroa. Omavaraisuus laski investointien johdosta ollen 31,8 % (35,0 %).

 

Konsernijohtaja Leena Laitinen toteaa: "Olen iloinen, että kuluttajien luottamus tuotteisiimme on edelleen vahvistunut ja jatkamme panostusta tuotekehitykseen. Tämän lisäksi jatkamme tuotantoprosessien tehostamista kaikilla toimialoillamme ja kehitämme edelleen tilaus-toimitusprosessin kustannustehokkuutta"

 

Snellmanilla oli työsuhteessa 1231 henkilöä vuoden 2013 lopussa.

 

 

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Leena Laitinen

puh. +358 503883790