Snellmanin tuottajamessuilla runsaasti kävijöitä


Snellmanin tuottajamessut keräsi taas suuren väkijoukon Pietarsaareen. Päivän kävijämäärä oli noin 1000 henkilöä yli 700 taloudesta. Päivästä tuli upea tuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kokoontumispaikka. Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset kaikille kumppaneille ja kävijöille! 


Snellmanin Lihanjalostus Oy


---


Snellmanin messutiedote 3.10.2014


Suomalaisilla lihantuottajilla on avainasema Snellmanin tuotantoketjussa


Snellmanin Lihanjalostuksen tuotantoprosesseissa käytetään vain suomalaista lihaa. Tänä vuonna on yhteensä 2267 naudan ja sian sopimustuottajaa osallistunut Herra Snellmanin gm-vapaaseen tuotantoketjuun. Lihan käsittelymäärä kasvaa 15 %. Snellmanin sikamäärä on kaksinkertaistunut kahdeksan vuoden aikana nykyiseen 32 milj. kiloon. Nautamäärä nousee tänä vuonna 13 milj. kiloon. Snellmanin tuottajien osuus koko Suomen lihantuotannosta (nauta + sika) on tällä hetkellä noin 17 %.


Snellmanin tuottajamessut on osoitus lihantuottajien tärkeästä asemasta Snellmanin tuotantoketjussa. Messut järjestetään nyt kolmannen kerran. Tuottajamessujen lisäksi Snellman järjestää lukuisia tuottajatilaisuuksia maakunnissa ympäri vuoden. Uskomme, että toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää tavata, vaihtaa kokemuksia ja keskustella tavoitteista. Tiiviin tuottajayhteistyön kautta haluamme myös varmistaa, että jatkossakin on riittävän monta tuottajaa, joilla on halu, edellytyksiä ja kapasiteettia jatkaa liha-alan kehittämistä yhdessä Herra Snellmanin kanssa. 


Messuilla korostetaan myös koko ketjun yhteistyötä. Onnistuminen on monen tekijän summa. Snellman ja tuottajamme tarvitsevat myös hyviä yhteistyökumppaneita. Panostamme tuotantoketjun laatuun ja kokonaistalouteen. Snellmanin gm-vapaudesta johtuen olemme tiivistäneet yhteistyötä varsinkin rehupuolella. Snellmanin ja rehuteollisuuden yhteistyönä lanseerataan nyt sikojen ruokintaan oma Maatiaispossu täydennysrehusarja.


Gm-vapaa maatiaispossu on myyntimenestys


Tämä vuosi on ollut liha-alalle hyvin vaikea. Lihan ja lihajalosteiden menekki on ollut odotettua heikompi. Lisäksi vienti Venäjälle on ollut takkuista koko vuoden. Lihamarkkinatilanne on edelleen haasteellinen, tuotteiden hintataso on laskussa ja tuotannon kannattavuus on koko ketjussa heikko.  Snellman ja tuottajamme ovat kuitenkin vaikeassa tilanteessa pärjänneet markkinoita paremmin.  


Erityinen valopilkku Snellmanin kannalta on gm-vapaan konseptin onnistuminen. Varsinkin maatiaispossu tuorelihan ja grillilihan myynti on tänä vuonna kasvanut merkittävästi, vaikka sianlihan kokonaismyynti on Suomessa laskenut. Olemme myös vaikeassa markkinatilanteessa löytäneet uusia vientimarkkinoita. Syyskuussa kuukauden vientimäärät ylittivät ensimmäisen kerran 1 milj. kg ja vientiä oli yhteensä 16 maahan.


Olemme ilolla todenneet, että Snellmanin MP-konsepti toimii. MP-tuottajien tuotosluvut myös paranevat jatkuvasti ja uskomme, että laatu ratkaisee jatkossakin. Menestys ansaitaan tekemällä hyvää.


Snellmanin Lihanjalostus Oy
Alkutuotanto