Seminaaripäivä 4.10.2018

Snellmanin Kunnon Tuottajamessut alkoivat infoseminaarilla naudan- ja siantuottajille torstaina 4.10. Seminaarilla oli odotettua enemmän osallistujia ja tunnelma oli vaikean tilanteen huolimatta hyvä. Missä tänään ollaan ja mihin mennään seuraavaksi olivat seminaaripäivän kantavina teemoina.


Snellmanin Lihanjalostuksen tj Roland Snellman antoi laajemman kuvan Snellmanin nykytilanteesta. Vuosien varrella Snellman on tehnyt tärkeitä, strategisia päätöksiä koskien luonnollisuutta, aitoja tuotteita ja yrityksen positiointia. Nämä ovat vahvistaneet brändin asemaa ja mahdollistaneet hintapreemiomme, Roland totesi. Nyt jatkamme eteenpäin uusin strategisin panostuksin, tavoitteena vahvistaa kannattavuutta ja kilpailukykyä läpi koko ketjun.
 

Markkinointijohtaja Tommi Fors kertoi kuluttajanäkemyksistä ja lihankulutuksesta. Kuluttajien tietoisuus ja ymmärrys ruuan ja terveyden välisestä suhteesta kasvaa. Halutaan ostaa tuotteita, joiden tiedetään olevan eettisesti ja vastuullisesti valmistettuja. Laatutietoisuus kasvaa ja Snellmanin tuotteet vastaavat hyvin tähän aitouden, luonnollisuuden ja kotimaisuuden kysyntään.
 

Ronny Snellman, lihan hankinta- ja ohjausjohtaja, puhui lihantuotannosta ja tuottajahinnoista kotimaisesta sekä eurooppalaisesta näkökulmasta. Nautapuolella tuotannon ennusteet ovat hyviä ja vasikan saanti lupaa hyvää tulevalle kasvulle. Myös teurashinnat ovat kilpailukykyisiä. Sikapuolella Snellman haluaa nyt kääntää laskevaa trendiä. Sianlihan puute estää kasvua, joten laskevan hankinnan sijaan ensi vuoden ennuste on nostettu 30 miljoonaan kiloon.
Kannustaakseen kasvattamaan tuotantoa sekä auttaakseen korkeiden rehukustannuksien tasapainottamisessa Snellman ottaa talvella käyttöön viljalisän ja porsastuotannon kasvubonuksen.


Seminaari jatkoi iltapäivällä erillisissä sika- ja nautaryhmissä.