Snellman kertoi sianhinnan korotuksista Kunnon tuottajamessuilla


Tiedote 5.10.2018Snellman kertoi sianhinnan korotuksista tuottajamessuilla
 

Kohonneet vilja- ja rehukustannukset koettelevat kannattavuudestaan jo ennestään kamppailevaa sikasektoria. Snellmanin Lihanjalostus kertoi toimenpiteistä tilanteen vakauttamiseksi Snellmanin Pietarsaaressa pidettyjen tuottajamessujen seminaarin yhteydessä. Snellman lupaa helmi-huhtikuussa 2019 10 c/kg hintalisän kohonneiden rehukustannusten kompensoimiseksi. Snellmanin viljalisä on voimassa marras-, joulu- ja tammikuussa kasvatukseen otetuista porsaista, mikäli tilojen kasvatusseuranta on kunnossa.
 

Snellmanin sian tuottajahinta on ennen viljalisää noussut vuoden aikana yhteensä 12 c/kg, josta 5 c/kg kuluvan syksyn aikana. Sitä ennen hintaa nostettiin helmikuun alusta ja viime vuoden marraskuussa.
 

Snellmanin tuotteiden kysyntä on hyvä ja yritys haluaa kannustaa emakkotiloja lisäämään porsastuotantoa. Tiloille, jotka lisäävät porsastuotantoaan 2019 aikana, Snellman lupaa 2-3 euron kasvubonuksen. Kasvubonus maksetaan tuottajan kaikista porsaista, mikäli kuukauden porsasmäärä ylittää edellisen vuoden tason. Myös porsaan hintaa on nostettu aiemmin vuoden aikana.
 

Lisäksi Snellmanin Lihanjalostus tukee emakoiden tiineyttämistä hyvittämällä puolet siemenannosten hinnasta jaksolla 1.7.-31.12.2018.
 


Vapaasta emakosta lisähinta – Snellman kannustaa investoimaan vapaaporsitukseen
 

Muiden hinnankorotusten lisäksi Snellman ottaa vuoden 2019 alusta käyttöön 5 €/kpl lisähinnan porsaista, jotka tuotetaan vapaaporsitusjärjestelmissä. Vapaiden emakoiden lihasioista lisähinta on 5 c/kg. Tällä hintalisällä Snellman haluaa kannustaa tuottajia investoimaan ja parantamaan eläinten olosuhteita.
 

Snellmanin Kunnon tuottajamessut järjestetään torstaina ja perjantaina 4.-5.10. Messujen seminaarin sikasektorissa esiteltiin mm. vapaan emakon tuotannon hyötyjä, keinoja eläinaineksen parantamiseksi Matriarkka ja Muskeli Super -siemenen kautta, uusi Maatiaispossu Superior -ruokinta lihasioille ja julkistettiin Biocheck-tautiturvallisuuskartoituksen tähänastiset tulokset.
 

Herra Snellmanin lihaketju perustuu kokonaan suomalaiseen lihaan. Myös siat ovat suomalaisia, eli tuotannossa käytetään suomalaista genetiikkaa.
 


Lisätietoja:
 

Roland Snellman, toimitusjohtaja, Snellmanin Lihanjalostus Oy, puh. 044-796 6365
roland.snellman@snellman.fi