Ruotsinkielinen tilaisuus: Grisgårdens arbetsmetoder inverkar på bekämpningen av sjukdomar och förluster