Maatilan Parhaat

 

 

Suomalaiset perhemaatilat ovat Maatilan Parhaat -ohjelman runko

 

Snellman aloitti 90-luvun puolivälissä oman konseptinsa, Maatilan Parhaat (MP), kehittääkseen naudan- ja sianlihantuotantoa Herra Snellmanin tuotteisiin. Snellmanin vahva erikoistuminen kokolihatuotteisiin edellytti taattua korkealuokkaisen suomalaisen liharaaka-aineen saatavuutta – ja sitä se edellyttää yhtä suuressa määrin vielä tänä päivänäkin. Snellmanin toiminnan kehittymisen ja markkina-aseman vahvistumisen myötä myös MP-ohjelmaa on hienosäädetty antamaan useammille tuottajille mahdollisuus osallistua menestyvään ja hyviä tuloksia tuottavaan tuotantoketjuun.

Maatilan Parhaat on Snellmanin laatuohjelma naudan- ja sianlihantuotannolle. Ohjelma on olennainen osa Snellmanin sertifioitua lihantuotantoketjua ja käsittää tärkeimpien tuotantovaiheiden seurannan ja dokumentoinnin. MP on samalla takuu, että tuotanto täyttää korkeat suomalaiset laatunormit. MP-tuotantotilojen on täytettävä Sikavan tai Nasevan terveydenhuolto-ohjelman kansallisen tason vaatimukset.

 


 

MP on Snellmanin malli yhteistyölle alkutuotannossa. Tärkeä osa yhteistyötä on jatkuva kehitys. Snellman haluaa yhdessä tuottajiensa ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa kehittää lihantuotantoa positiiviseen suuntaan mitä tulee tuotelaatuun, kasvatusmenetelmiin, ympäristön huomioimiseen kuin myös tuotannon kannattavuuteen ja järkiperäisyyteen. MP-yhteistyö tapahtuu avoimessa ja tavoitesuuntautuneessa prosessissa, missä hinnoittelu takaa sen, että laatutekijät ovat keskeisiä asioita tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. MP-ketju kunnioittaa alkutuottajaa omana yrittäjänään, yhteistyökumppanina ja ihmisenä. Tavoitteena on aina Suomen parhaat ja tyytyväisimmät tuottajat. 

 

Snellmanin yhteistyökumppaneina alkutuotannossa on tänä päivänä 2100 perhemaatilaa. Yhdessä näiden perheyritysten kanssa Snellman haluaa tehdä töitä suomalaisen lihan ja jalosteiden tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi. MP-tilat ovat välttämätön linkki tässä laatuketjussa, joka haluaa tehdä suomalaisesta lihantuotannosta vieläkin parempaa. Suomalaiset perhemaatilat toimivat yhtenä takuutekijänä Herra Snellmanin laadulle.

Herra Snellman etsii nyt yhteistyöhön tähän vakaasti kasvavaan kunnon tuotantoketjuun yhä lisää tuottajia. Tervetuloa mukaan joukkoon – kunnon Maatilan Parhaat -tuottajaksi!